Logo Agenthia

Termes immobiliaris que hauries de conèixer

1.jpg

  • Arres: quantitat monetària que un venedor d'una propietat rep per part d'un comprador en senyal de dipòsit.
  • Aval: contracte en el qual una tercera persona es compromet a pagar la compra d'una casa en el cas que el deutor no pugui assumir aquest pagament.
  • Clàusula: condicions que s'estableixen en un contracte perquè les dues parts les compleixin.
  • Escriptura de compravenda: document signat davant notari en el qual es transmet un habitatge a canvi d'un preu.
  • Escriptura de propietat: document atorgat davant notari en el qual un comprador adquireix la titularitat d'un habitatge.
  • Hipoteca: contracte en el qual un comprador rep un préstec per part d'una entitat financera. En aquest, es determinen els terminis de pagament, interessos inclosos, per retornar els diners a l'entitat.
  • IBI: sigles de "Impost sobre béns". Es tracta d'un impost local anual que grava als propietaris d'un immoble.
  • Plusvàlua: impost que grava l'augment del valor d'un bé immoble. Aquest augment s'ha aconseguit per circumstàncies externes a l'habitatge, per exemple, un increment en el valor del terreny.

Coneixies el significat de tots ells? Sense dubte, si estàs en procés de comprar, llogar o vendre un immoble, et recomanem que els tinguis ben presents!

  • Comparteix