Logo Agenthia

Quins permisos necessites si vols fer reformes?

1.jpg

  • La reforma més senzilla i habitual és la que afecta instal·lacions interiors. Per canviar la fontaneria, la instal·lació elèctrica, els terres o els recobriments interiors no necessiteu permís municipal. D'entrada no us cal pagar taxes, a no ser que hàgiu de col·locar un contenidor de runa al carrer i us facin pagar per ocupar la via pública.
  • Si heu de fer canvis en la distribució de la casa, la cosa canvia. Caldrà que paguis d'entrada per la prestació de serveis urbanístics, és a dir, per la paperassa que ha de fer l'ajuntament, i també l'ICIO (Impost de Construcció, Instal·lacions i Obres). També caldrà que paguis per la col·locació d'un contenidor de runa i de tanques o bastides si fan falta.
  • Si feu reformes en l'estructura de la casa, és a dir, canvis que afectin el disseny i l'estructura original, els permisos que necessites són els mateixos que en el cas anterior. L'única diferència és que, a més a més, cal que un tècnic col·legiat (arquitecte o enginyer) firmi el projecte.
  • Si voleu fer reformes que afectin elements comunitaris com façanes, terrasses o balcons necessiteu també el permís municipal i a la documentació anterior caldrà sumar-hi plànols de situació i fotografies. En aquest cas no caldrà la supervisió d'un tècnic col·legiat però sí el consentiment de la comunitat de propietaris.
  • En cas que vulgueu ampliar la superfície inicial per construir un garatge, un traster, un àtic, etc. caldrà tenir en compte què permet la normativa urbanística vigent. En aquests casos, el més habitual és que calgui demanar una llicència d'obra major.
  • Per últim, si les reformes que heu de fer impliquen un canvi d'ús de la parcel·la trobareu a la normativa quins usos se li poden donar i quins no. A la mateixa normativa també s'indica quina densitat hi pot haver, és a dir, quants pisos en una mateixa parcel·la. En aquest cas, com en l'anterior, també serà necessari sol·licitar una llicència d'obra major.

Ja ho sabeu, abans d'iniciar un procés de reforma, procureu que tot estigui en regla. D'aquesta manera evitareu que l'obra es dilati o que se us encareixi el pressupost.

  • Comparteix