Logo Agenthia

Què pot passar si no declares el lloguer d'un immoble?

1.jpg

Hisenda té diversos mètodes per saber si un pis està ocupat o no. D'entrada, l'inquilí està obligat a indicar el seu domicili habitual quan fa la declaració de la renta, la qual cosa resulta sospitosa si s'està vivint d'un lloguer sense contracte. Per la seva banda, el propietari ha de fer-hi constar tots els immobles que li pertanyen i si aquests estan a la seva disposició o bé llogats. També hi ha la possibilitat que sigui el propi inquilí qui declari el lloguer per beneficiar-se de les desgravacions fiscals que li corresponen. I per últim els consums de llum i aigua també són un clar indicador, ja que Hisenda té lliure accés a aquestes dades.

Així doncs, si Hisenda us enxampa sapigueu que el propietari de l'immoble haurà de pagar una sanció per haver amagat els ingressos corresponents a l'arrendament i, en cas de que l'inquilí s'hagi beneficiat de la devolució corresponent a les desgravacions fiscals, també serà sancionat. En tots dos casos caldrà abonar a Hisenda:

  • L'import dels rendiments obtinguts.
  • Els interessos de demora que corresponguin des que es va iniciar l'activitat econòmica.
  • La oportuna sanció.
  • Perdran qualsevol opció de beneficiar-se de deduccions fiscals (en cas que existissin si s'hagués procedit a declarar el lloguer i la renta correctament).

Com podeu comprovar,, cal pensar fredament si surt a compte o no declarar el lloguer i la renta correctament.

  • Comparteix