Logo Agenthia

Què és la plusvàlua municipal i com calcular-la

1.jpg

Avui us explicarem una manera aproximada per calcular la plusvàlua municipal del vostre pis o casa. La plusvàlua té en compte diferents variables per cada habitatge però hi solen haver unes variables fixes que són les següents:

  • Valor castral: És la base per calcular la plusvàlua. Es tracta d'un valor administratiu i objectiu que té cada habitatge. Aquest valor el podrem trobar en el rebut de l'Import de Béns Immobles (IBI).
  • Anys transcorreguts entre compra i venda: La plusvàlua també té en compte el temps que ha transcorregut des de que vam adquirir l'immoble. Per això, depenent dels anys que passat, el valor serà diferent. Hem de tenir en compte que a partir dels 20 anys el valor és el mateix.
  • Municipi de l'habitatge: Aquest impost depèn dels ajuntaments; per això, depenent del municipi on es trobi l'habitatge, es poden aplicar diferents tipus de valors o variables.

Passos per calcular la plusvàlua:

  • Primer de tot haurem de calcular la base imposable. Per obtenir-la haurem de multiplicar el coeficient d'increment anual pel nombre d'anys des de la compra (recorda que com a màxim poden ser 20).
  • Quan ja tinguem el coeficient final haurem d'aplicar-lo a al valor cadastral de l'immoble per obtenir la base imposable.
  • Per últim, només haurem de multiplicar la base imposable pel tipus impositiu corresponent (que varia també segons el municipi) però en sol ser d'un 30% aproximadament.

  • Comparteix