Logo Agenthia

Perspectives positives per al 2017 al sector immobiliari

1.jpg

La creació d'ocupació i una major obertura de crèdit a les famílies són dos factors que impulsaran el mercat immobiliari durant aquest 2017.

Segons els indicadors oficials, la situació econòmica del país està millorant respecte dels pitjors anys de la crisi econòmica. Això es tradueix en més ocupació, més confiança, més estabilitat i més finançament disponible.

Aquests factors ajudaran a impulsar el sector immobiliari. Els estudis i estadístiques confirmen que durant aquest nou any hi haurà un increment tant de compra com de lloguer d'habitatges, sobretot a la zona de Barcelona, Madrid i zones costaneres, que són les que lideren la recuperació del sector.

Les previsions apunten que la inversió en habitatge creixerà el 2017. S'estima que serà el primer any amb increment en les vendes d'habitatge nou després de 9 anys consecutius de retrocessos.

  • Comparteix