Logo Agenthia

És una bona opció llogar el pis a estudiants?

1.jpg

És important saber que els impagaments en lloguers a estudiants són escassos ja que són els pares de llogaters els que paguen el lloguer tots els mesos. Per tant això proporciona una major seguretat.

Un altre avantatge és que els contractes de lloguer a estudiants són de temporada, amb la qual cosa el propietari no està obligat a la pròrroga de cinc anys que estableix la llei d'arrendaments urbans. D'aquesta manera, es pot disposar del pis més ràpidament en cas de necessitat.

A més cal tenir en compte, que quan els estudiants estan a gust, poden romandre llargs períodes en l'habitatge.

Tot i això, hi pot haver alguns inconvenients com ara el fet que molts d'aquests contractes són de setembre a juny, el qual significa que durant els mesos d'estiu, juliol i agost, el pis es queda buit. Però sempre es podria aconseguir, per a aquests mesos, estudiants que es queden a l'estiu per realitzar cursos.

El lloguer a estudiants no és perillós en cap cas si es prenen les mesures preventives adequades. Amb l'ajuda professional de Agenthia pots tenir a l'inquilí perfecte i tens el cobrament puntual cada mes.

  • Comparteix