Logo Agenthia

El preu de mantenir una casa buida

1.jpg

L'Impost de Béns Immobles (IBI)

Aquest impost es paga sí o sí quan s'és propietari d'un immoble de qualsevol tipus. La quantitat a abonar es calcula en funció del valor cadastral i acostuma a ser d'uns 475€ anuals per cada propietat.

Els subministraments mínims

Si es vol tenir donats d'alta els subministraments mínims, com poden ser l'aigua, la llum i el gas, encara que no se'n faci ús tenen un cost mínim valorat en uns 540€ anuals.

L'assegurança de la llar

L'import de l'assegurança depèn del que es vulgui assegurar. Es recomana contractar-ne una de serveis mínims que no sobrepassi els 200 euros anuals.

El manteniment

Mantenir una casa en bon estat mentre no hi viu ningú no és obligatori, però és cert que això evitarà grans despeses de cop si algun dia, de cop i volta, calgués fer reparacions importants.

La comunitat

En les comunitats de veïns sempre passen coses: cal reparar l'ascensor, pagar el porter, fer reformes... per això la despesa destinada a això acaba essent la més elevada.


Ara ja ho sabeu, una casa en desús acaba envellint molt més de pressa que una casa en funcionament.

  • Comparteix