Logo Agenthia

El canvi climàtic en el sector immobiliari

1.jpg

A Espanya es va declarar l'estat d'emergència climàtica el 17 de setembre del 2019. El gran problema prové quan més del 26 % de les emissions de COâ‚‚ prové del sector immobiliari. De fet, el mateix sector immobiliari europeu s'ha posat d'acord i ha proposat reduir com a mínim un 80 % o més les emissions de COâ‚‚ per l'any 2050. Això comportarà a realitzar una reconstrucció profunda del sector.

Per aconseguir aquesta xifra s'haurà de realitzar una descarbonització que representarà un gran canvi en la construcció i promoció de vendes. Per altra banda, trobem un gran inconvenient, ja que s'hauran també de reformar i rehabilitar les cases ja construïdes anteriorment per convertir-les en immobles sostenibles.

Ara que ja som conscients de la gravetat d'aquest problema, podem veure maneres d'aprofitar el medi ambientper fer del nostre habitatge un lloc més sostenible.

  • Orientar l'habitatge per aprofitar al màxim la llum del sol.
  • Ús d'energies renovables com plaques solars.
  • Construcció de cases passives i ecològiques.
  • Utilitzar electrodomèstics A + o superior i bombetes LED.
  • Reciclar i utilitzar materials reciclables per a la construcció.

A Agenthia estem compromesos amb el canvi climàtic i us aconsellem informar-vos de totes les opcions possibles per millorar aquesta amenaça.

  • Comparteix