Logo Agenthia

Drets i obligacions dels propietaris

1.jpg

Els principals drets del propietari són:

  • Fixar la renta i les condicions del contracte.
  • Reclamar la part proporcional de la fiança en cas de desperfectes a l'immoble.
  • Exigir que es retorni l'immoble tal i com es va entregar.
  • Recuperar l'immoble en cas d'extrema necessitat.
  • Reclamar una compensació econòmica en cas de rescindir el contracte abans de temps.

Les principals obligacions que té el propietari són:

  • Retorn de la fiança si no hi ha desperfectes a l'immoble
  • Mantenir el contracte d'arrendament en cas de canvi de propietari. Si s'adquireix un immoble amb inquilins, se'ls ha de mantenir el contracte amb les mateixes condicions. En cas de voler fer ús de l'immoble, l'inquilí pot exigir que se li mantingui la continuïtat durant tres mesos.
  • Permetre que l'inquilí cedeixi el lloguer a tercers en determinades situacions.
  • Pagar els impostos i taxes municipals. Si bé en la majoria de casos, el pagament dels subministraments els paga l'inquilí, les taxes com per exemple l'IBI els ha de cobrir el propietari.

Com podeu veure hi ha diversos drets i obligacions que han de tenir en compte tant el propietari de l'immoble com l'inquilí, d'aquesta manera ambdues parts estaran al corrent de quins paràmetres tenen coberts i quins no en cas de dubtes.

Coneixíeu aquests drets i obligacions?

  • Comparteix