Logo Agenthia

Cohabitatge: Envellir en companyia

1.jpg

Els complexos residencials on es practica el cohabitatge estan formats per habitatges privats i una gran quantitat de serveis i espais comuns, com poden ser menjadors, biblioteques, gimnasos, spas, sales d'actes o sales de joc. En aquestes zones comunes totes les decisions es prenen per assemblea.

La majoria d'ancians temen acabar en un asil i es mouen pel desig de viure la seva segona joventut de la manera més activa i autònoma possible. És per això que va aparèixer el cohabitatge com a alternativa a les residències de la tercera edat. Aquest sistema està triomfant perquè permet a la gent gran conservar la seva independència, al mateix temps que viuen la seva maduresa amb energia, lluny de la soledat i sentint-se part d'una comunitat.

El cohabitatge també té com a objectiu aconseguir espais eficients i sostenibles. Els edificis són dissenyats tenint en compte l'ús real que se'n farà i evitant elements que no rebran ús per part de les persones que viuran allà.

És cert que a Espanya el cohabitatge es relaciona directament a la gent gran, però a poc a poc aquesta forma de viure s'està estenent a un rang més ampli de la població.

I a vosaltres, què us semblen aquest tipus de complexos residencials? Creieu que tenen futur?

  • Comparteix