Logo Agenthia

Subvencions i ajuts pel pagament del lloguer a Catalunya

1.jpg

Les enormes dificultats que els ciutadans tenen per accedir al mercat de l'habitatge són una de les qüestions més preocupants que enfrontem com a societat. 
 
Afortunadament, existeixen algunes subvencions i programes d'ajuda per al lloguer d'habitatges a Catalunya que poden ajudar les persones amb dificultats econòmiques o que formen part de grups vulnerables a trobar un lloc assequible per viure. Vegem aquests programes d'assistència per al lloguer d'habitatges a Catalunya. 
 
Subvencions i Ajuts per al Pagament del Lloguer a Catalunya 

 1. Ajuts al Lloguer per a Joves de fins a 35 anys: Aquest és un programa d'ajuda dissenyat per subvencionar el pagament del lloguer o la cessió d'ús d'habitatges o habitacions per a joves de fins a 35 anys. 
 
Aspectes clau a tenir en compte sobre aquest programa 
 • Ajuda entre 20 i 250 euros mensuals, com a màxim.
 • Tenir 35 anys o menys.
 • L'habitatge ha de ser la residència habitual i permanent.
 • Es requereix empadronament en aquesta adreça.
 • La propietat ha d'estar ubicada a Catalunya.
 • Els ingressos no han de superar els 23.725,79 euros anuals.
 • El propietari de l'habitatge no pot ser un familiar.

Aquesta ajuda o subvenció pot ser de fins al 20 % de l'import anual del lloguer quan el pagament del lloguer sigui igual o inferior al 30 % dels ingressos de la persona. Aquest percentatge pot augmentar fins al 40 % si l'esforç necessari per pagar l'habitatge supera el 40 % dels ingressos.
 
2. Ajuts al Lloguer per a Persones de 36 a 64 anys: Aquest programa d'assistència també es troba tancat des del 12 de maig de 2023, però podria reobrir-se en el futur. Està dirigit a persones de 36 a 64 anys que resideixen a Catalunya i tenen dificultats per pagar un habitatge de lloguer.
 
Aspectes clau a tenir en compte sobre aquest programa
 • Ajuda entre 20 i 250 euros mensuals, com a màxim.
 • Tenir entre 36 i 65 anys.
 • L'habitatge ha de ser la seva residència habitual i permanent.
 • Es requereix empadronament en aquesta adreça.
 • La propietat ha d'estar ubicada a Catalunya.
 • Els ingressos no han de superar els 23.725,79 euros anuals.
 • El propietari de l'habitatge no pot ser un familiar.

Si el pagament del lloguer representa més del 30 % dels ingressos de la persona, l'ajuda al lloguer pot ser de fins al 20 % de l'import anual, però augmenta fins al 40 % si el sol·licitant ha de destinar més del 40 % dels seus ingressos al lloguer de l'habitatge.
 
3. Ajuts al Lloguer per a Persones de 65 anys o més: Les persones grans també són un grup especialment vulnerable a l'hora de fer front al pagament d'un habitatge, fins i tot si es tracta d'un lloguer.

Aspectes clau sobre l'assistència al lloguer per a persones majors inclouen:
 • Ajuda de fins a 200 euros mensuals.
 • Tenir més de 65 anys.
 • L'habitatge ha de ser la seva residència habitual i permanent.
 • Han d'estar empadronats a l'habitatge.
 • La propietat o casa ha d'estar ubicada a Catalunya.
 • Els ingressos de la unitat familiar no poden superar els 23.725,79 euros.
 • El propietari de l'habitatge tampoc pot ser un familiar.

Esperem que us sigui útil aquesta informació.
 

 • Comparteix