Logo Agenthia

Quins són els tipus d'hipoteques que existeixen?

1.jpg

1. Hipoteques d'acord amb el tipus d'interès: són les més comunes al mercat i n'existeixen de tres tipus:

 • Tipus Variable: va en funció de la variació de l'Euríbor, podria ser que la quota disminuís o augmentes. Tenen un sistema d'amortització de quota constant i de tipus variable.
 • Tipus fix: el tipus d'interès no varia, la quota mensual sempre és la mateixa, però si no es compleixen les condicions específiques, l'interès pot variar. Aquestes hipoteques es solen utilitzar per llargs terminis.
 • Mixtes: és una combinació de les dues anteriors, però amb la diferència que funcionen com les de tipus variable. El percentatge del tipus d'interès és fix, però amb una sèrie de condicions i també amb un interès variable en funció de l'Euríbor.

2. Hipoteques segons el client objectiu:

 • Reservades per determinats col·lectius: són pel personal d'aviació, funcionaris, treballadors de grans empreses, etc.
 • Destinades als joves: edat inferior a 35 anys i poden aconseguir unes condicions més avantatjoses.
 • No- residents: o també de segona residència. Per obtenir aquest tipus d'hipoteques requereixen uns principis més precisos i estrictes. A més a més, requereixen una gran quantitat d'estalvis per cobrir despeses.

3. Hipoteques segons el tipus de compte:

 • Quota blindada: l'interès és variable, però la quota és fix de mode que només poden variar els terminis i no la quota a pagar.
 • Quota final: un alt percentatge de la quota es paga a la final. Hem de tenir en compte, que aquest tipus d'hipoteques que es paguen més interessos, ja que durant el període del préstec se sumen els interessos a la quota final
 • Quota creixent: el percentatge fix cada any creix i a més se li sumen les fluctuacions de l'interès variable.
 • Interest Only: en aquest tipus no s'amortitza el mateix capital i només s'abonen els interessos acordats. Quan el préstec s'acaba, el deute pendent és la mateixa quantitat que al principi.

4. Hipoteques segons la tipologia del bé immoble:

 • De pisos bancaris: quan un immoble és adjudicat per una entitat financera
 • De pisos de protecció oficials, públics o privats:
 • Destinats a béns urbans o rústics
 • Pel sòl: pel finançament dels sòls urbanitzables.

Ara que ja tens clars els tipus d'hipoteques que existeixen, serà més fàcil triar la que més s'ajusti a la teva nova llar!

 • Comparteix