Logo Agenthia

Quins requisits necessites per demanar una hipoteca?

1.jpg

  • Tenir estalvis: Actualment és molt complicat que els bancs t'ofereixin finançar el 100% del teu habitatge. És per aquesta raó que has de tenir força estalvis al demanar una hipoteca, almenys el 25% per assegurar-te un préstec.
  • Treball estable que asseguri ingressos: El requisit més important i el primer en el que es fixarà el nostre banc serà en la nostra situació laboral. Que tinguis un treball fix i indefinit que a més t'aporti bons ingressos serà un motiu de confiança per a l'entitat financera.
  • Historial creditici: Que no comptem amb cap impagament i que no estiguem en cap llista de morosos també acreixerà la confiança en nosaltres per part del nostre banc. Si en algun moment de la nostra vida hem tingut deutes, serà complicat que el banc no cregui que això pot tornar a passar.
  • Comptar amb un aval: Poder oferir un aval dóna certes garanties i tranquil·litat al nostre banc, però cal tenir en compte que la persona avalista és responsable del deute hipotecari en cas que alguna cosa no surti com esperem. Sens dubte és alguna cosa que cal pensar.

Com bé hem dit, cada banc té les seves premisses i condicions, però aquestes són les bases que has de tenir clares en anar a una entitat financera a demanar una hipoteca.

  • Comparteix