Logo Agenthia

Qui paga les reparacions en un pis de lloguer?

1.jpg

Reparacions en un pis de lloguer, qui es fa càrrec?

Vostè, com a inquilí, ha portat una rentadora a casa seva. Si aquesta s'espatlla qui ha de pagar-la, el propietari de l'immoble o bé l'inquilí? Si el problem es al mecanisme en un electrodomèstic que va adquirir l'arrendatari, també ha de pagar-la el propietari? I si les reparacions han de fer-se perquè l'inquilí ha trencat alguna cosa volent o sense voler?

És fonamental que el propietari de l'immoble estigui informat de qualsevol problema que succeeixi en l'habitatge, especialment si es tracta d'un incident. Així doncs, si ets inquilí, el més adïent és que una vegada que passi alguna cosa (s'espatlli la persiana, la rentadora o la dutxa) ho comuniquis el més aviat possible al propietari, especificant la causa del problema.

En qualsevol cas, per a saber què fer en aquesta mena de casos és important que mirem la legislació vigent, que en aquest cas es tracta de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU).

Article 21. Conservació de l'habitatge.

1. L'arrendador està obligat a realitzar, sense dret a elevar per això la renda, totes les reparacions que siguin necessàries per a conservar l'habitatge en les condicions d'habitabilitat per a servir a l'ús convingut, excepte quan la deterioració de la reparació d'aquesta sigui imputable per l'arrendatari. Articles 1.563 i 1.564 del Codi Civil.

Per tant, ja tenim la resposta a la pregunta que ens fèiem al principi sobre qui ha de fer-se càrrec de les reparacions en un pis de lloguer: l'arrendador o propietari. De fet, aquest extrem ha d'incloure's en el contracte d'arrendament que signin inquilí i propietari.

I si el problema ha estat produït per un mal ús de l'inquilí?

Pot ser que l'inquilí hagi fet un mal ús d'algun equip, màquina o mecanisme, de l'habitatge. En aquest cas el propietari ha de fer-se càrrec de la reparació? La resposta és no. Si es demostra que el problema l'ha causat l'inquilí, ja sigui per un mal ús o per mala fe, el mateix inquilí haurà de responsabilitzar-se de la reparació o reposició de l'equip. És fonamental que aquesta clàusula s'indiqui s'en el contracte de lloguer, si pot ser incloent un inventari dels electrodomèstics o equips que es trobin en l'habitatge en el moment de formalitzar el contracte de lloguer.

Qui es fa càrrec del manteniment habitual de l'habitatge?

La responsabilitat sobre el manteniment habitual de l'habitatge és de l'inquilí. En altres paraules, el canvi de bombetes foses, llums, manteniment de la pintura de les parets, llums, entre altres.

Comptar amb una assegurança: la solució més recomanable

Per a poder assumir tots els problemes que es produeixin en pisos de lloguer és essencial tenir una assegurança. Les assegurances del lloguer, a més de ser una garantia per a fer front a avaries i desperfectes, garanteixen el pagament de les rendes als propietaris, en cas que l'inquilí no acudeixi al pagament de la quota mensual del pis per la raó que sigui.

  • Comparteix