Logo Agenthia

Què passa quan s'acaba el contracte de lloguer?

1.jpg

Acord de finalització amb liquidació

És la manera legal de posar punt final, d'un sol cop, a totes les obligacions contretes. Va molt més enllà de tornar la clau al propietari, ja que implica donar per tancada la relació arrendatària tot tancant la porta a futures reclamacions tant per part de l'inquilí com per part del propietari.

Acord de finalització amb retenció de la fiança

Seria com un punt i seguit, perquè es tanquen determinades obligacions però no totes. El més rellevant d'aquest acord és que regula la relació entre les parts des de la finalització del lloguer fins a la liquidació definitiva de les obligacions pendents. Les obligacions d'ambdues parts s'estableixen en el mateix document.


Un cop signat qualsevol dels dos documents, l'immoble llogat tornarà a ser propietat de l'arrendador. És molt important que, abans de redactar els acords de finalització, ambdues parts revisin detalladament l'immoble, ja que en el document es detallarà l'absència o existència de desperfectes en el mateix. En aquest cas, la responsabilitat econòmica recaurà sobre el llogater.

  • Comparteix