Logo Agenthia

Què necessites per demanar una hipoteca?

1.jpg

Des d'Agenthia volem explicar-te quines són les condicions principals a tenir en compte a l'hora de fer el pas.

El més important són els ingressos mensuals, ja que són la base de qualsevol banc per aprovar o denegar una hipoteca, ja que l'entitat bancaria tindrà en compte la teva posició econòmica per assegurar-se de què podràs tornar les quotes sense problema.

Ara mateix, els bancs no financen el 100% d'una hipoteca, però sí que concedeixen una gran part si es té estalvis per assumir el tant per cent restant.

A més, no podem tenir endeutaments en el moment de sol·licitar el finançament, en el cas que hi hagi algun impagament, algú ens hauria de fer d'aval, i seria el responsable de les mensualitats o deutes.

Respecte a la documentació que necessites és el NIF o NIE, la vida laboral, i la declaració de l'IRPF. A més, l'extracte bancari i escriptures de les propietats. I respecte a rebuts, els pagats de préstecs i contracte de lloguer i últims rebuts de l'habitatge actual. Sobretot, tota aquesta documentació ha d'estar al dia i actualitzada.

En Agenthia et recomanem consultar a un professional si teniu dubtes, i recordar-vos que estem a la vostra disposició per ajudar-vos a tots els processos hipotecaris.

  • Comparteix