Logo Agenthia

Què necessites per demanar una hipoteca?

1.jpg

Aquests són alguns dels principals requisits que ens demanarà el banc al moment de sol·licitar una hipoteca:

Estalvis superiors al 30% del preu total de l'immoble: Tot i que els bancs es fan càrrec d'una gran part del cost d'un habitatge, no financen el 100% d'aquesta.

Feina estable: Per aportar confiança i assegurar-nos de poder pagar la hipoteca, hem de tenir un contracte indefinit i amb certa antiguitat si és possible.

Aval: És molt probable que el banc ens demani un aval per si no poguéssim afrontar el pagament. És algú o alguna cosa que respondria en nom nostre i dels nostres impagaments. En molts casos és la família o altres propietats de les quals disposem.

Documentació: Hem de tenir tots els papers en vigor i la documentació que és més probable que ens demanin.

- El NIF o NIE en vigor.

- Vida laboral actualitzada.

- Declaració de l'IRPF més recent.

- Extracte bancari dels últims mesos.

- Escriptures de totes les propietats que tinguem.

- Últims rebuts pagats dels préstecs que tinguem.

- Contracte de lloguer i últims rebuts si actualment estem vivint en una casa arrendada.

- Justificants d'altres ingressos o rendes.

Des d'Agenthia volem ajudar-vos i assessorar-vos en tots aquests processos, no dubteu en contactar amb els nostres professionals; estem a la vostra disposició! Gràcies per la vostra confiança.

  • Comparteix