Logo Agenthia

Què és el contracte d'arres?

1.jpg

Es realitza prèviament al contracte de compravenda, per aquesta raó, ha de recollir la informació que serà necessària per executar el contracte de compravenda.
I quina informació és aquesta? Ha de reunir les dades personals, tant del comprador com de venedor, la descripció de l'immoble, el preu final i la forma en què s'executarà, la quantitat de diners del senyal, el repartiment de les possibles despeses que aquesta transacció generi, el temps màxim en què es realitzarà la transacció, l'obligació de signar el contracte mitjançant una escriptura pública i finalment, la signatura de les dues parts per demostrar el seu acord.

Però, en el cas que s'hagi signat el contracte i es decideixi no comprar, què s'ha de fer? Una de les clàusules d'aquest acord defineix que es pot revertir el contracte, però la part que decideixi trencar-lo es veurà penalitzada. Si el que decideix trencar l'acord és el venedor, haurà de retornar l'import del senyal per duplicat, en canvi, si qui decideix trencar-lo és el comprador, perdrà el senyal que havia lliurat prèviament.

Coneixies aquest concepte?

  • Comparteix