Logo Agenthia

Què és el build to rent?

1.jpg

L'objectiu d'aquesta tendència és facilitar l'accés a l'habitatge a persones que tenen dificultats per a comprar. A Espanya el mercat immobiliari cada vegada és més car i la demanda augmenta simultàniament. Segons dades de l'Eurostat, el 75,1% dels espanyols vivien en habitatges de la seva propietat en 2020. Però la realitat d'aquesta dada està canviant per les característiques del mercat immobiliari.

Curiosament, aquesta tendència també ha diversificat el mercat. Existeixen pisos de lloguer per a persones que ho necessitin i el build to rent de luxe. En les principals ciutats del país ja s'ha estès sota el nom "build to rent prime".

La principal característica d'aquest model de negoci és que l'edifici sencer pertany a un propietari. És una oportunitat per als inversors que poden prendre el risc. Perquè es pot generar un retorn superior al capital inicialment invertit.

Sembla ser que la tendència s'està consolidat en el mercat nacional com una alternativa a la compra tradicional.

  • Comparteix