Logo Agenthia

Què és el "Leasing"?

1.jpg

El Leasing ens permetrà convertir-nos en propietaris d'un habitatge mitjançant un contracte de lloguer amb opció de compra, per un període d'entre 5 i 25 anys. L'immoble pot ser nou, utilitzat o el mateix que s'està llogant en l'actualitat.

A diferència del crèdit hipotecari, en el Leasing, l'immoble pertany a l'entitat que l'atorga fins que es compleixi el temps acordat en el contracte. D'aquesta manera quan es pren la decisió de compra, l'habitatge no queda hipotecat.

Quins són els avantatges del Leasing?

• El temps de finançament del leasing pot ser d'entre 5 a 25 anys.

• El percentatge de finançament és major que el del crèdit hipotecari.

• La taxa d'interès del Leasing és més competitiva.

• El client pot cedir el contracte de l'habitatge en qualsevol moment, sense cap despesa addicional.

  • Comparteix