Logo Agenthia

Què considerem que és un pis buit?

1.jpg

Actualment es pot castigar amb un recàrrec de l'IBI de fins al 50% als propietaris d'immobles buits. Lamentablement, s'ha impedit l'aplicació efectiva d'aquest recàrrec a tots els ajuntaments de les Comunitats Autònomes que no tinguessin definit què era un habitatge buit.

Per aquest motiu la iniciativa de definir clarament què és un pis buit ha arribat al Govern, proposant que es consideri habitatge buit tot aquell que romangui desocupat de forma continuada durant més d'un any o de 22 mesos en el període de 2 anys. En aquests habitatges es proposa elevar l'IBI un mínim d'un 50% i un màxim d'un 75%.

Es pretén també incloure excepcions en els casos en què el propietari pugui justificar la no ocupació de l'habitatge per raons laborals, de conciliació familiar, de salut, de dependència, d'emergència social i aporti les proves necessàries que estableixi l'Ordenança municipal corresponent.

La voluntat d'En Marea és elaborar Ordenances municipals amb un IBI més just i més equitatiu. Així mateix, la iniciativa proposa modificar la llei per incloure una bonificació de fins a un 90% de la quota de l'IBI a tots els propietaris que acreditin una situació econòmica desfavorable o insuficiència en les rendes familiars.

  • Comparteix