Logo Agenthia

Quant hauria d'estalviar per a comprar una casa?

1.jpg

Però, en el cas que es decideixi comprar una casa, quants diners es necessiten? Actualment, les entitats bancàriesofereixen un préstec del 80% del preu de l'habitatge. Per tant, en el cas que es vulgui comprar una casa, la persona interessada ha de tenir, al menys, el 20% del preu total.

Malgrat aquest percentatge, s'ha de tenir en compte que hi ha unes despeses addicionals; és a dir, despeses que no estan incloses dins d'aquest 20%, i que s'han de tenir en compte. Aquestes despeses són les de la notaria, el registre de propietat, l'IVA (en el cas que la casa sigui de nova construcció) i de l'impost de transmissions patrimonials (en el cas que l'habitatge no sigui de nova construcció). Aquestes despeses se solen veure reflectides en l'augment d'un 15% del total de la casa, per tant, finalment, es recomana tenir un 35% de l'import total de l'immoble.

La veritat és que pot semblar que estem parlant de molts diners, però al cap i a la fi, acaba sent una inversió. Què opines? Et sembla que s'ha d'estalviar molt o creus que estem parlant d'una quantitat raonable?

  • Comparteix