Logo Agenthia

Problemes d'humitats en la teva comunitat?

1.jpg

Cal tenir en compte que és responsabilitat dels veïns tenir cura de l'edifici i mantenir-lo en bones condicions, fins i tot han de passar una primera inspecció tècnica d'edificis (ITE) on es revisa que tot estigui en perfectes condicions i no hi hagi possibles deficiències que puguin comportar grans problemes a mesura que passi el temps.

S'han de realitzar inspeccions periòdiques de murs, terres, façanes i cobertes per comprovar regularment l'estat en què es troben. Un cop sabem això, hem de tenir en compte que hi ha tres tipus d'humitats: per capil·laritat, per filtracions i per condensació (encara que aquesta última només sol a afectar l'interior d'un habitatge en concret per falta de ventilació per part del propietari).

Llavors, cal dur a terme un procés del qual s'encarrega un professional on aquest inspecciona la humitat i determina el seu origen, s'elabora un informe tècnic i finalment, s'arriba a un acord entre les parts implicades.

Sempre és de gran importància estar recolzat per un gran equip de professionals que t'ajuden i mirin pels teus interessos. Per això des de Agenthia li recordem que per a nosaltres el client és el primer i fem tot el que està al nostre abast per satisfer les teves necessitats.

  • Comparteix