Logo Agenthia

Passos a seguir per a l'herència d'un immoble

1.jpg

Els tràmits amb l'administració han de complir-se en un termini de sis mesos des de la defunció i heu de seguir els següents passos:

1. Obtenció dels documents necessaris. Bàsicament necessiteu el certificat de defunció de la persona difunta, el certificat del registre general d'actes de l'última voluntat i el certificat del registre d'assegurances amb cobertura de defunció.
2. Testament o declaració d'hereus.
3. Inventari d'immobles. Per conèixer els immobles haureu d'anar al registre de la propietat i sol·licitar un certificat en el qual apareguin totes les dades.
4. Partició de l'herència. Això s'ha de realitzar en cas de no existir testament.
5. Impost de successions. Com es tracta d'un impost que depèn principalment de cada comunitat autònoma, podeu informar-vos a través de la seva pàgina web.

  • Comparteix