Logo Agenthia

Mètodes de taxació d'immobles

1.jpg

Hi ha diferents tipus de taxació segons l'objectiu que tingui. El valor que obté l'immoble per la venda i el que es fixa en el contracte de compravenda per demanar una hipoteca pot ser diferent. Ja que es diferencien dos valors principals:

  • Valor de mercat: valor que el tercer està disposat a pagar per ella, mitjançant un contracte privat entre un venedor voluntari i un comprador.
  • Valor hipotecari: el valor que un professional posa a l'immoble mitjançant una taxació. Aquest pas és necessari per realitzar una compravenda que necessiti demanar finançament al banc.

Altres mètodes rellevants:

  • Valor fiscals: el mètode que fa servir Hisenda pel pagament dels impostos que es derivin de l'immoble.
  • Valor Catastral: és un valor administratiu que depèn del criteri del municipi, considera aspectos com: la localització, el cos de producció, valors de mercat, etc. Aquest valor es fa a partir del valor del sòl en el qual es troba l'immoble.
  • Valor del sòl: tracta del preu que té el sòl de l'habitatge i la matèria prima. Qualsevol immoble té valor de sòl encara que no li quedi espai lliure per construir.

    Són molts els factors que influeixen a la taxació d'un habitatge, per això en Agenthia volem ajudar-te i acompañar-te en el pròces. És per això, que des de la nostra pàgina web pots sol·licitar una taxació gratuïta de la teva propietat.

  • Comparteix