Logo Agenthia

Introducció al llenguatge immobiliari

1.jpg

Alienació: és el nom que rep l'acció de traspàs d'un priopetari a un altre. És a dir, l'antic propietari cedeix els drets de l'immoble a un nou propietari. Quan es fa aquest canvi es fa una altra escriptura on el nou propietari accepta els seus nous drets i obligacions.

Sòl urbanitzable: es refereix a la zona de sòl que pot ser edificable, on es pot construir.

Superfície útil: és aquella superfície habitable d'un habitatge. No és fixa, pot variar al llarg del temps a través de reformes o obres.

Comissió: és la quantitat o percentatge que un agent immobiliari guanya per presentar els seus serveis. La comissió sol ser negociable respecte al preu de venda que té la propietat.

Avalador: Persona física o jurídica que signa un aval, comprometent-se a pagar si no ho fa l'obligat principal.

Dret d'usdefruit: és el dret real d'ús d'una propietat immoble o cosa. Es pot cedir a terceres persones.

Home staging: rep aquest nom la tècnica que s'usa per a preparar un immoble per a la seva venda. A través d'una decoració atractiva, que pugui cridar l'atenció del comprador.

Render: El resultat final d'una obra o una construcció en 3D. Aquesta imatge digital permet mostrar el resultat abans de començar en físic.

  • Comparteix