Logo Agenthia

Insonoritzar un habitatge vol dir guanyar en qualitat de vida

1.jpg

Actualment, molts propietaris espanyols es plantegen insonoritzar els seus habitatges per evitar que els veïns hagin de patir el soroll que provoquen: les seves passes, els cops dels objectes que cauen a terra o el moviment constant dels mobles.

Acabar amb aquest soroll, però, no és tan fàcil. Moltes finques antigues no tenen aïllaments de cap tipus, pel que faria falta una inversió molt elevada que no tothom està disposat a pagar. A més a més, el soroll es pot reduir fàcilment, però és pràcticament impossible eliminar-lo del tot.

Sigui com sigui, aquí us deixem algunes opcions a tenir en compte per tal de reduir el soroll que generen els vostres veïns:

  • Si el soroll ve de l'exterior, podem instal·lar finestres amb un bon coeficient d'aïllament o bé posar revestiments a les parets de la façana.
  • Si el problema ve dels immobles contigus, podem revestir els envans mitjancers entre pisos. En aquest cas, els veïns hauran d'estar d'acord en realitzar l'acció, tenint en compte que també hi sortiran guanyant.
  • Si els sorolls provenen del pis superior, podem construir un fals sostre, amb una cambra d'aire que es pugui omplir de materials aïllants.
  • Si el so ve del pis de sota, podem aïllar el nostre terra col·locant, per exemple, una solera seca que després podrem revestir amb el material que ens interessi.

I vosaltres, com porteu el soroll dels veïns?

  • Comparteix