Logo Agenthia

El lloguer, drets i obligacions a tenir en compte

1.jpg

 • Inspecció d'habitatge a fons, a vegades, pensem que hem trobat l'habitatge dels nostres somnis i hem d'assegurar-nos de què tot està en ordre abans de fer qualsevol pas.
 • Titularitat dels subministres, la llum, l'aigua i el gas han d'anar al nom de l'inquilí.
 • Llei d'Arrendaments, els contractes es firmen per període d'un any, i es pot prorrogar fins a tres.
 • Segur d'impagament, no és obligatori però és aconsellable.
 • Negociació de la renda i duració, pactar el preu del lloguer i la seva duració abans de la firma del contracte.
 • Inscripció del contracte, no és obligatori, però és aconsellable, per ambdues parts.

A més, com arrendataris, tenim unes obligacions:

 • Pagament mínim d'una fiança.
 • El pagament mensual de la renda.
 • No subarrendar l'habitatge.
 • Deixar l'habitatge en les mateixes condicions en les quals l'hem trobat.
 • Realitzar les reparacions derivades del mal ús.
 • Respectar les normes de la comunitat.

Des d'Agenthia aconsellem seguir aquests consells bàsics que ens ajudaran a no realitzar cap error.

 • Comparteix