Logo Agenthia

Documents per posar un immoble en lloguer

1.jpg

  • Certificat energètic: depenent de a quina comunitat autònoma et trobis, hauràs de presentar aquest document. Un cop entregat a l'agència immobiliària, hauràs d'entregar també a l'inquilí una còpia d'aquest certificat. No obstant, hi ha algunes excepcions: si es tracta d'un lloguer vocacional d'un màxim de quatre mesos a l'any o si l'immoble té menys de 50 metres quadrats i es troba a una àrea aïllada, no serà necessari aquest document.
  • Cèdula d'habitabilitat: també coneguda com Llicència de primera ocupació, és el document que, com el seu nom indica, garanteix que l'immoble reuneix les condicions necessàries per a poder residir a ella.
  • Documents de la propietat: per això, el propietari ha de presentar el seu document d'identitat i l'escriptura de la propietat, el document que acredita que és el propietari d'aquest habitatge. A la majoria de casos, també haurà de proporcionar una còpia de l'últim rebut de l'IBI i de les factures de subministraments basics.
  • Claus: sembla molt obvi, però és molt important recordar que, al posar un immoble en lloguer, el propietari ha d'entregar tots els jocs de claus disponibles per accedir a la propietat.

Coneixies tots els documents que has d'entregar per posar de immoble en lloguer? Esperem que aquesta llista et faciliti el procés de posar el teu immoble de lloguer!

  • Comparteix