Logo Agenthia

Consells per invertir en un habitatge per a llogar

1.jpg

Llogar un habitatge permet obtenir una sèrie d'ingressos extra de manera regular. És precisament per aquesta regularitat en els ingressos juntament amb la rendibilitat més gran a llarg termini que aquest mode d'inversió suposa.

Tot i això, la rendibilitat a la qual podem optar invertint en un habitatge per a llogar-lo no només depèn de l'evolució del mercat immobiliari d'una zona concreta. La nostra feina com a agència immobiliària consisteix a maximitzar la rendibilitat per als nostres clients, un objectiu que només podem assolir tenint molt clara la incidència de cadascun dels factors següents.

En primer lloc, la fiança a dipositar en cap cas pot superar l'equivalent a dues mensualitats. Per llei, la fiança a dipositar és l'equivalent a una mensualitat, però també es permet demanar una garantia addicional, on la suma no podria superar els dos mesos. Les despeses fixes que hauràs de suportar com a arrendador són molt importants a l'hora de calcular la rendibilitat bruta a la qual podràs optar a l'hora d'invertir en un habitatge per a llogar-lo, com en són la comunitat de veïns, l'IBI, la taxa d'escombraries i l'assegurança de l'habitatge.

Hauràs de comprovar també si a la zona on s'ubica el teu habitatge hi ha algun tipus de regulació de la renda dels lloguers. A Catalunya, per exemple, hi ha una Llei de contenció dels preus que afecta 59 municipis de la comunitat. Aquesta normativa estableix un preu màxim per metre quadrat a les zones afectades. Durant el temps en què el llogater romangui a l'habitatge l'arrendador no podrà apujar el preu del lloguer.

Una altra cosa a tenir en compte a l'hora d'invertir en un habitatge per a llogar-lo és que sempre tens la possibilitat de vendre un habitatge llogat, però el comprador haurà de subrogar-se a la posició del nou arrendador i mantenir el lloguer amb les mateixes condicions pactades anteriorment. A més, l'arrendador té l'obligació d'avisar a l'inquilí de la intenció de vendre l'immoble i deixar-li trenta dies per exercir el seu dret a comprar-lo amb les mateixes condicions que ho faria un tercer.

  • Comparteix

Següent noticia
Llogar a Girona