Logo Agenthia

Coneixes el concepte de casa passiva?

1.jpg

Aquesta idea es basa a fer una edificació eficient que busca reduir al màxim el consum energètic. S'utilitzen recursos de l'arquitectura bioclimàtica o eficient, i busquen el consum quasi nul de l'edificació.

Des d'Agenthia us volem explicar els diferents beneficis i característiques que tenen aquestes construccions:

  • Consum energètic mínim. Ofereixen una temperatura ambient estable durant tot l'any mínim 20 ° a l'hivern i màxim 25° a l'estiu.
  • Aïllament tèrmic. L'aïllament és un dels punts més importants. Una casa passiva ha de tenir materials aïllants per la calor i també per al fred. Amb uns aïllaments tèrmics de qualitat i amb suficient quantitat s'aconsegueix que les pèrdues de calor siguin molt limitades.
  • Hermeticitat. S'han d'evitar qualsevol fuga d'aire. S'han de vigilar esquerdes, forats... A l'hora de construir una casa passiva es tenen en compte aquests punts dèbils i d'aquesta forma no existeixen infiltracions d'aire.
  • Evitar o eliminar ponts tèrmics. És a dir, detectar els punts per on es filtra la calor i reparar-los.
  • Portes i finestres de qualitat. Per assegurar-nos d'aconseguir la màxima eficiència, han de tenir mínim dos o tres vidres.
  • Ventilació mecànica amb recuperació de calor. Aconseguir que l'aire dintre de l'habitatge sigui saludable sense que hi hagi variació de la temperatura.

En conclusió, les cases passives són eficients, sostenibles i rentables. Gràcies al mínim consum energètic que ofereixen, són energèticament eficients, ja que s'aprofiten de l'energia solar de forma indirecta, són rendibles perquè encara que els preus siguin més elevats, aquesta inversió es recupera fàcilment amb els estalvis anuals en el consum energètic. En definitiva, aquest tipus de construcció són bones per nosaltres i planeta.

  • Comparteix