Logo Agenthia

Conceptes a tenir en compte en contractar una assegurança

1.jpg

Avui us presentem un petit glossari per ajudar-vos a familiaritzar-vos amb els conceptes relacionats al món de les assegurances de llar.
Aquests són alguns dels termes que has de tenir clars abans de contractar qualsevol assegurança:


Agent d'assegurances: persona que assessora el client. Enllaç entre la companyia i el prenedor. Aquesta persona està vinculada a l'empresa asseguradora.


Corredoria d'assegurances: també és l'enllaç entre la companyia i el client, però la diferència principal és que treballa amb diverses asseguradores i no està vinculat a cap d'elles. Has de vigilar perquè se'ls suposa imparcialitat a l'hora d'assessorar el prenedor.


Condicions generals i particulars: les primeres són comunes a totes les pòlisses i imposades per l'asseguradora. Les particulars recullen els detalls de cada contracte, depenent de factors vinculats a l'habitatge o prenedor.


Franquícia: es tracta d'un import pactat que sempre pagarà l'assegurat quan es produeixi un sinistre. La particularitat és que abarateix la pòlissa, però d'altra banda, l'assegurat sempre ha de pagar una part del sinistre.


Pòlissa: és el document que contempla el contracte de l'assegurança.


Prima: és el preu del contracte. Es tracta de l'import que hauràs d'abonar periòdicament per beneficiar-te de la pòlissa.


Risc: és el terme que s'usa a la possibilitat que l'incident o dany assegurat es produeixi.

Prenedor: la persona que contracta un servei a l'entitat asseguradora i paga la prevaler. Aquest vindries a ser tu.


Ara que ja tens clars unes quantes definicions vinculades al món de les assegurances pots prendre una decisió segons les cobertures que estiguis buscant per a la teva llar. Encara que ja saps alguna cosa sobre les assegurances, si acabes acudint a un professional del sector, no dubtis a fer-li totes les preguntes que necessitis abans de signar qualsevol contracte.

  • Comparteix