Logo Agenthia

Comprar o llogar?

1.jpg

L'elecció entre comprar o llogar un habitatge és una decisió que afecta de forma important a l'economia. Per aquest motiu cal tenir en compte diversos factors abans de fer aquest tipus d'inversió:

  • La zona en la qual es vol viure.
  • El temps que es pretén ser-hi.
  • Les necessitats personals.
  • L'estil de vida.
  • La quantitat que es pot o es vol invertir.

Depenent també de la població i la zona en la qual es trobi l'immoble, la diferència del preu del metre quadrat de compra o lloguer pot anar a favor d'una o altra decisió.

El lloguer pot ser la millor opció a curt i mig termini ja que no requereix una gran inversió inicial. No obstant això, la compra és la millor si es busca un habitatge a llarg termini.

Ambdues situacions posseeixen avantatges i inconvenients, però unes i altres depenen molt de la situació personal i del futur que s'imagini o desitgi per a un mateix. Per tant, el primer punt a tenir en compte és si el moment és el més adequat per comprar o llogar.

  • Comparteix