Logo Agenthia

Com acabar un contracte de lloguer?

1.jpg

Normalment, quan llogueu una vivenda, el contracte sol tenir una durada d'un any, que es pot estendre fins a un màxim de cinc anys segons la legislació vigent. No obstant això, a vegades tant el llogater com el propietari poden desitjar finalitzar el contracte abans del previst. Com es pot fer això complint amb les regulacions actuals? 
 
Motius vàlids per finalitzar un contracte de lloguer: 
  1. Necessitat del Propietari: El llogater només pot finalitzar el contracte si necessita la propietat per a ell mateix o per als seus familiars més propers. Ha de notificar-ho al llogater amb dos mesos d'antelació.
  2. Venda de la Propietat: Posar la propietat en venda no és motiu suficient per finalitzar el contracte, llevat que l'arrendament no estigui registrat.
  3. Incompliment del Llogater: Si el llogater incompleix les obligacions del contracte, el propietari pot resoldre-ho, però ha de fer-ho a través d'un procés judicial.

Finalització del contracte:
  • El llogater ha de romandre com a mínim sis mesos abans de finalitzar el contracte.
  • Si s'ha acordat una penalització per finalitzar anticipadament en el contracte, el llogater ha de pagar-la. Aquesta penalització no pot ser superior a un mes de lloguer per cada any restant.
  • La fiança de lloguer s'utilitza per cobrir possibles danys a la propietat i es pot retenir parcialment si hi ha factures pendents de serveis a la finalització del contracte.

Assegura't que tots els detalls quedin registrats en el document de resolució del contracte per evitar conflictes futurs.

  • Comparteix