Logo Agenthia

Com gestionar una hipoteca en cas de divorci

1.jpg

Qui paga la hipoteca?

En cas de divorci, l'exparella haurà de continuar pagant les quotes mensuals, però l'entitat financera podrà reclamar el pagament a tots dos titulars. En conseqüència, aquells que apareguin al préstec i siguin propietàries de l'habitatge continuaran mantenint les seves obligacions, estiguin casats o divorciats. Així mateix, aquelles persones que figurin com a deutors del préstec seran els encarregats de pagar-lo, independentment del seu estat civil.

Hipoteca amb dos titulars:

En aquest cas, tots dos cònjuges poden pactar el repartiment de béns i decidir qui es queda amb la hipoteca. Si un dels dos s'encarrega del préstec, recomanem tramitar una sol·licitud a l'entitat financera, en altres paraules, un canvi o novació hipotecària per a eliminar a un dels dos titulars del contracte.

El tràmit esmentat anteriorment, permetrà la definició de les noves condicions del contracte.Tot i això, l'entitat podria arribar a sol·licitar un aval per a assegurar la capacitat de pagament del préstec.

Hipoteca amb un titular, divorci i fills:

Si l'habitatge està a nom d'un dels cònjuges, entrarà en joc l'ús que es faci de la propietat alhora que el règim matrimonial signat. En el cas de la separació de béns, l'habitatge pertanyerà a aquell que la va comprar i conseqüentment, qui ha anat pagant. No obstant això, si el règim triat és de guanys, la situació pot canviar.

És aquí on els fills entren en l'equació, la custòdia d'aquests afecta directament a l'ús de l'habitatge i la seva hipoteca. Normalment, els fills menors d'edat es queden en l'habitatge familiar amb el progenitor al qual li hagi estat atorgada la seva custòdia. El pagament de la hipoteca, en aquests casos, anirà a càrrec del propietari, independent si resideix en la propietat o no, o tingui la custòdia o no resideixi o no.


Altres alternatives:

Cada situació és un món, i per això les exparelles disposen de diverses opcions respecte al préstec hipotecari. Si el teu cas no coincideix amb els esmentats anteriorment, t'informem d'altres alternatives:

  • Arribar a un acord mutu o recórrer a un tribunal que dicti la resolució sobre qui es queda l'habitatge i, en conclusió, qui abona les quotes mensuals.
  • Venda de l'immoble i posterior cancel·lació de la hipoteca o l'adquisició de la totalitat de la propietat per una de les parts.
  • Vendre-li la teva part de la hipoteca a la teva exparella.

  • Comparteix