Logo Agenthia

Aspectes que hem de tenir en compte a l'hora de firmar un contracte de lloguer

1.jpg

  • La duració: El primer punt en què ens hem de fixar és la duració del nostre contracte. Amb l'entrada en vigor de la Llei d'Arrendaments Urbans, els contractes han de ser d'una duració de 5 anys, i en el cas que siguin menys, l'inquilí té dret a realitzar una pròrroga i romandre en el pis fins a 5 anys.
  • Subministraments, impostos i comunitat: Ens hem de fixar en quins són específicament, encara que per norma general l'inquilí és qui assumeix tots els subministraments de pagament. Per altra banda, també té la responsabilitat d'abonar els impostos de l'habitatge.
  • Les reparacions: Segons la legislació vigent, totes les reparacions necessàries per conservar l'habitatge en un estat de comoditat mínim, van a càrrec del propietari (excepte en el cas que l'inquilí en faci un mal ús). Les reparacions habituals i lleus, en canvi, van a càrrec de l'inquilí.
  • La recessió del contracte: Ens hem de fixar si existeix alguna indemnització per recessió de contracte o inclús l'avís per part de l'inquilí amb un cert temps.
  • L'actualització de la renta: Les rentes se solen actualitzar anualment segons una variable determinada pel propietari. No oblidis fixar-te de quina es tracta.
  • La fiança: En tot contracte s'especifica quina és la quantitat que s'ha d'abonar per l'import de fiança legal.

Aquests són els aspectes que t'aconsellem tenir en compte des d'Agenthia!

  • Comparteix