Logo Agenthia

És rendible el lloguer turístic?

1.jpg

Aquest augment d'oferta en lloguer turístic troba la seva explicació als nombrosos avantatges que presenta. Entre ells podem trobar:

  • La seva alta rendibilitat.
  • La seva major facilitat i rapidesa a l'hora de llogar.
  • La demanda d'aquest tipus de lloguer és major.

No obstant, com a tots els tipus de lloguer, també trobem alguns desavantatges:

  • Exigeix molt més temps i dedicació per part del propietari que un lloguer de llarga durada.
  • És més inestable i insegur, ja que depèn de la demanda del moment.
  • L'obtenció de la llicència i altres requisits resulta complicat.
  • El període màxim de lloguer és de només 31 dies.

Segons un estudi realitzat recentment, el 80% dels arrendadors d'habitatges turístics creuen que aquest lloguer els compensa més que el lloguer residencial. A més, 2 de cada 3 arrendadors calculen que amb el lloguer turístic obtenen entre un 5% i un 15% més d'ingressos.

Per tant, la majoria d'arrendadors s'estan decantant cap a l'alta rendibilitat que els proporciona un lloguer turístic, encara que això els comporti més temps i dedicació.

  • Comparteix