Logo Agenthia

És obligatori el Certificat Energètic per a les agències immobiliàries?

1.jpg

Cada vegada més, les agències immobiliàries tenen més inspeccions per a comprovar si disposen del certificat energètic dels immobles que promociona. La responsabilitat cau en el propietari, però sobretot en la immobiliària. A Espanya és obligatori des de l'1 de juny de 2013 per a poder llogar o vendre l'immoble i a altre, aquestes en l'obligació de mostrar-lo. Encara així, cada comunitat autònoma estableix la normativa amb diferents matisos.

Hi ha alguna excepció legal a l'hora de presentar el certificat energètic com si l'immoble té com a ús registrat el de magatzem o garatge, ja que no ho considera ''part d'un edifici''. Tampoc és obligatori si es tracta d'un local comercial diàfan acabat de construir. Encara així, la sanció pot ser d'entre els 300"¯€ fins als 6.000"¯€, depenent de la gravetat de la infracció.

Per tant, des d'Agenthia creiem que és molt important la transparència en la nostra empresa, i recomanem a les agències que les etiquetes energètiques com una característica més de l'habitatge o local.

  • Comparteix