Logo Agenthia

És necessari contractar una assegurança per la llar?

1.jpg

L'assegurança pot cobrir tres modalitats: contingut, continent i responsabilitat civil. Depenent de l'acord al qual arribin el propietari i inquilí serà possible contractar un o altre tipus de pòlissa. Depèn el que vulguis assegurar, hauria d'assumir el cost l'inquilí o el propietari.

Si el que vols es assegurar l'estructura i construcció, el cost l'hauria d'assumir el propietari. En canvi, si vols que la pòlissa inclogui els mobles, electrodomèstics, joies i altres objectes el cost l'hauria d'assumir l'inquilí. L'assegurança de responsabilitat civil cobreix els possibles danys causats per tercers per culpa o negligència de l'assegurat i ha de ser compartit per ambdues parts.

Tot i això, et volem donar alguns consells i recomanacions per tenir en compte abans de contractar una assegurança :

  • Fes un inventari dels objectes que posseeixes per obtenir un valor orientatiu previ.
  • Comprova exactament que cobreix la pòlissa.
  • Per evitar sorpreses demana a la companyia asseguradora que t'informi clarament sobre els riscos que s'exclouen.
  • Si tens alarma, porta blindada, reixes o qualssevol altre element de seguretat segurament pots obtenir beneficis a l'hora de contractar una pòlissa.
  • Si has de donar part d'un sinistre, fes-ho el més abans possible. Si passa massa temps, l'asseguradora pot negar-se a cobrir els danys.

En definitiva, des d'Agenthia aconsellem contractar una assegurança de la llar, encara que no sigui obligatori, ja que si ho veiem recomanable per gaudir d'una tranquil·litat econòmica en cas d'un imprevist.

  • Comparteix