Logo Agenthia

Què hem de tenir en compte per formalitzar un contracte de lloguer?

1.jpg

1. Durada del contracte

El més habitual es signar un contracte de lloguer per un any, prorrogable fins a 5, que actualment es el que marca el decret que ho regula. A més a més, si passats els 5 o 7 anys cap de les dues parts manifesta voler extingir-lo, aquest es pot renovar altra vegada de manera anual fins a 3 anys més.

2. Garantia davant la venda de l'immoble

En cas de vendre l'immoble, s'ha de garantir el dret del llogater a viure-hi durant el període del seu contracte (5 o 7 anys).

3. Tipologia de contracte

Hem de tenir present que si el lloguer de l'immoble serà per utilitzar-lo com a habitatge habitual, aquest contracte no es pot formalitzar com a lloguer temporal (durada inferior a 12 mesos).

4. Fiança i dipòsits

Després de l'entrada en vigor del nou decret, es preveu que per als contractes de lloguer es fixi dins el propi contracte l'entrega d'un mes en concepte de fiança i un màxim de dues mensualitats en concepte de dipòsit com a garantia. Aquest últim concepte es recomana per a garantir el pagament de la renda mensual i/o despeses associades a la conservació de l'immoble.

5. Preu del lloguer

Està clar que el preu dependrà del propietari, i de l'acord mutu entre ell i el llogater. No obstant, es preveu que aquest preu, es pot augmentar de manera anual, tot i que aquest augment no podrà ser mai en cap cas major a la pujada marcada per l'IPC. En cas de no especificar per contracte aquest aspecte, no es podrà modificar la renda durant la vigència d'aquest.

Hi ha molts conceptes que cal tenir clars a l'hora de realitzar contractes, siguin del tipus que siguin, però aquests 5 punts de base us podran ser d'utilitat si mai n'heu de redactar o signar un.

  • Comparteix