Logo Agenthia

En un lloguer quines despeses assumeix el propietari i quines el llogater?

1.jpg

La Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) recull les obligacions en aquest sentit per ambdues parts, i sobretot, en el cas que el contracte firmat amb la immobiliària no disposi de clàusules específiques per aquests dubtes o problemes.

Les despeses generals s'haurien de repartir de la següent manera, a no ser que el contracte digui el contrari:

El propietari paga l'IBI, la comunitat de veïns, la tassa d'escombraries, l'assegurança de la casa i les assegurances de manteniment.

El llogater paga tot el que pot mesurar-se en comptadors individuals (l'aigua, la llum, el gas i el telèfon).

Els costos generats a causa d'avaries o bé pel desgast dels béns que trobem dins l'immoble es reparteixen de la següent manera:

El propietari paga les avaries de la rentadora, la caldera, la nevera, etc. Només deixarà de pagar aquestes reparacions quan siguin avaries mínimes o si es pot demostrar que la culpa és del llogater.

El llogater paga els desperfectes que ell o les seves visites causin a l'immoble del propietari (un vidre, una porta, etc.), però també s'ha d'ocupar dels petits costos generats com a usufructuari (bombetes, forats a les parets, etc.), i segons la LAU tota reparació inferior a 150 euros.

  • Comparteix