Logo Agenthia

En què has de fixar-te a l'hora de visitar un pis?

1.jpg

Quan visitem un pis, estem visitant el que podria ser la nostra futura llar. És per això que és important fixar-se en els aspectes adequats i fer les preguntes correctes per assegurar-nos que aquest pis es podria convertir sense problemes a casa nostra.

Raó per la qual es ven l'habitatge 
És essencial conèixer la raó per la qual el propietari ven la seva propietat, ja que hi pot haver raons molt variades. El propietari haurà de ser honest i indicar-te les veritables raons de la venda del pis i, des d'aquí, podràs deduir si l’interessa vendre'l ràpid per algun tipus de problema o per algun motiu personal o que no t’afectarà a l'hora de comprar el pis. S’ha de tenir en compte que alguna d’aquestes raons pot ser clau per negociar el preu de venda a la baixa. 

Saber quant de temps porta el pis en venda 
No és sorpresa de tots saber que un pis que fa massa temps (que ...) a la venda no és un bon senyal. Algunes vegades, la raó de la seva demora a la venda pot ser per algun desperfecte gens atractiu o per tenir un preu massa elevat. En qualsevol cas, un pis que triga massa a vendre's pot ser una oportunitat per negociar una rebaixa fàcil. 

Considereu si el pis compta amb tota la documentació requerida 
És important que el propietari tingui preparada tota la documentació necessària per a la compravenda del pis, per així agilitzar i formalitzar la transacció. Haurà de tenir: 
  • Nota simple de l’habitatge.
  • Justificants de pagament de la comunitat de veïns. 
  • Justificants de pagament de subministraments. 
  • Justificants de pagament de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI). 
  • Certificat energètic.
  • Cèdula d’habitabilitat. 
  • Plànols de la casa. 
  • Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE).
  • Informe d'Avaluació d'Edificis (IEE). 

Quant es paga de comunitat 
Considerar quina és la despesa de la comunitat que cal abonar mes a mes, ja que la major part de comunitats tenen un cost assequible, però n'hi ha d'altres que abonen quantitats molt superiors. És important saber-ho, doncs un cop siguis propietari, hauràs de pagar-ho per obligació. 

Saber el cost mitjà dels subministraments 
Aquesta dada és important perquè el cost de la calefacció, l'aigua i l'electricitat canvien segons la zona, ja que no és el mateix un pis a la muntanya que un a la platja. 

Saber si hi ha derrames pendents o deutes amb la comunitat 
Quan et fas propietari d'un habitatge, les derrames aprovades i no pagades o els deutes de comunitat aniran a càrrec teu. És per això que és essencial sol·licitar aquesta informació i els justificants de pagament de la comunitat de veïns. 

Danys ocults a l'habitatge 
Els danys ocults són aquells que no es veuen, però que et poden perjudicar, així com les humitats. Cal preguntar al propietari i així saber si el pis ha tingut problemes els darrers anys, demanant-li, també, que t’ensenyi els desperfectes visibles, com una finestra que no tanca bé. 

Saber com és el veïnat 
Saber com és el veïnat t’ajudarà a prendre una decisió segura, ja que la qualitat del veïnat és molt important. Amb la qualitat del veïnat venim a referir-nos a l'ambient del barri, la disponibilitat de les botigues i serveis, els espais verds de què disposa, bancs propers, centres mèdics i hospitals. 
Com ja heu vist, hi ha certs aspectes que són fonamentals conèixer per decidir-nos per la compra final d'un pis. 

  • Comparteix