Logo Agenthia

De què s'ha de fer càrrec el propietari d'un pis de lloguer?

1.jpg

Donar d'alta els subministraments: El pis hauria de lliurar-se en condicions d'habitabilitat. Si ja hi ha hagut inquilins anteriorment, és probable que els subministraments ja estiguin donats d'alta i només faci falta un canvi de titularitat. Si el pis és d'obra nova, és responsabilitat de l'arrendador donar d'alta l'aigua, la llum, el gas, la línia telefònica, l'accés a internet…;
Pagar l'IBI: El propietari ha d'encarregar-se de pagar l'impost sobre Béns Immobles, encara que després repercuteixin en l'inquilí les despeses de comunitat o, fins i tot, l'IBI fraccionat.
Responsabilitzar-se de les despeses de la comunitat de veïns, fent referència a la quota. Cal aclarir que en cap cas l'inquilí té perquè abonar el cost de la comunitat, ja que no té veu ni vot a les reunions. De totes maneres, encara que el rebut s'enviï al propietari, aquest podria haver especificat al contracte d'arrendament que seria l'inquilí qui ho pagués. Sempre que estigui per escrit, és una opció acceptable.
Pagar assegurances: En concret, l'arrendatari ha de pagar les assegurances del continent i del contingut, així com el manteniment d'elements com la caldera.
• Desperfectes, reparacions i avaries. En principi el propietari té l'obligació de pagar totes les reparacions de conservació de l'habitatge per garantir la seva habitabilitat. Això inclou avaries de la rentadora, la caldera, etc., excepte si es tracta d'una avaria mínima (un pilot, un filtre…;) o si es demostra que no es tracta d'una avaria causada pel pas del temps, sinó que la culpa ha estat de l'inquilí.

Esperem que ara ho tingueu una miqueta més clar!

  • Comparteix